FALCON 安全龙头罐

产品编号: 235301W
 • FALCON 安全龙头罐,精密分装龙头,黄色,5 升

产品信息

 • 适用于易燃和腐蚀性液体
 • 精密分装龙头
 • 采用不锈钢制成
 • 可精确计量
 • 阻火器(标准)防止火焰通过造成容器内容物被点燃
 • 舒适手柄
 • NBR(丁腈橡胶)密封
 • 带有警告图标和提示的标签
 • 外围保护环可防止损坏
 • 镀锌钢制容器
 • 黄色粉末涂层(RAL 1003)